Alexander H. Sandtorv

Forfatter Alexander H. Sandtorv har jobbet med Profetien om Laura i flere år. Mange test-lesere har vært med som kritikere, fra lesegrupper og biblioteker til skoleklasser. Både ungdommer og voksne har sagt sine meninger. Prosjektet har fått mye omtale i media, som for eksempel på NRK-bok (link: https://www.nrk.no/kultur/bok/bruker-ungdommer-som-testlesere-1.12600653) og det er knyttet stor interesse til utgivelsen.

Alexander er også fagforfatter på Universitetsforlaget og skriver avisinnlegg, noveller og andre tekster som er på trykk i forskjellige kanaler.